computing dating finance phone Ang dating daan locale directory

Gayunpaman, hindi namin gagamitin kung ano ang sasabihin mo sa email, chat, mga video call o voice mail, o sa iyong mga dokumento, larawan o iba pang personal na file para mag-target ng mga ad sa iyo.

Pakibasa ang mga detalyeng partikular sa produkto sa pahayag ng pagiging pribado na ito, na nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa ilan sa mga produkto ng Microsoft.

Nalalapat ang pahayag na ito sa mga produkto ng Microsoft na nakalista sa ibaba, pati na rin sa iba pang mga produkto ng Microsoft na nagpapakita sa pahayag na ito.

Nakukuha namin ang ilan sa mga ito sa pamamagitan ng pag-record sa kung paano mo ginagamit ang aming mga produkto sa pamamagitan ng, halimbawa, paggamit ng mga teknolohiyang tulad ng cookies, at pagtanggap ng mga ulat ng error o paggamit ng data mula sa software na gumagana sa iyong device. Pinoprotektahan namin ang data mula sa mga third party alinsunod sa mga kasanayang inilalarawan sa pahayag na ito, at anumang mga karagdagang paghihigpit na pinapataw ng pinagmumulan ng data.

Nag-iiba-iba ang mga third-party na pinagmumulang ito sa paglipas ng panahon, pero kasama ang: Mayroon kang mga pagpipilian tungkol sa data na kinokolekta namin.

Kung ginagamit mo ang Spend, maaari din kaming mangolekta ng impormasyon ng payment card, data ng resibo, o data ng pinansyal na transaksyon, para mabigay ang serbisyo, kung iyong iaatas.

Kung ginagamit mo ang Mga Online na Serbisyo para sa Enterprise, nangongolekta ang Microsoft ng Data ng Customer (kasama ang nilalaman), Data ng Suporta, at Data ng Administrator, na binibigyang-kahulugan sa seksyong Mga Produkto para sa Enterprise at Developer sa ibaba.Ang tumpak na data tungkol sa lokasyon ay maaaring data mula sa Global Navigation Satellite System (GNSS) (hal., GPS), maging ang data na tumutukoy sa mga kalapit na cell tower at Wi-Fi hotspot, na kinokolekta namin kapag nagpapagana ka ng mga produkto o tampok na batay sa lokasyon.Halimbawa, ang hindi tumpak na data tungkol sa lokasyon ay kinabibilangan ng isang lokasyong nanggaling sa iyong IP address o data na isinasaad kung nasaan ka nang hindi gaanong tumpak, gaya ng sa antas ng lungsod o postal code. Kinokolekta namin ang nilalaman ng iyong mga file at pakikipag-ugnayan kapag kailangan para makapagbigay sa iyo ng mga produktong ginagamit mo.Nangongolekta kami ng data tungkol sa iyong mga interes at paborito, gaya ng mga team na sinusubaybayan mo sa isang sports app, mga programming language na gusto mo, mga stock na sinusubaybayan mo sa isang app sa pananalapi, o mga paboritong lungsod na idinagdag mo sa isang app para sa lagay ng panahon.Bukod pa sa mga hayagan mong ibibigay, maaari ding kilalanin o hanguin ang iyong mga interes at paborito mula sa iba pang data na aming kukunin. Nangongolekta kami ng data tungkol sa iyong mga contact at kaugnayan kung gumagamit ka ng produkto ng Microsoft para mamahala ng mga contact, halimbawa ay Outlook.com, o para makipag-ugnayan sa iba pang mga tao o organisasyon, halimbawa ay Visual Studio Team Services. Para sa mga produktong may mga tampok na pinapahusay ng lokasyon, nangongolekta kami ng data tungkol sa iyong lokasyon, na maaaring tumpak o hindi tumpak.Inilalarawan ng mga seksyon na partikular sa produkto sa ibaba ang mga kasanayan sa pagkuha ng data na naaangkop gamitin ng mga produktong iyon.